Skip Navigation Links

Mag ik mij even voorstellen

In 1964 vonden Professor J. Pen en Professor H. Wemelsfelder dat ik voldoende van economie afwist om mij, Willem Bijvoets (1938), de Akte M.O. Staathuishoudkunde & Statistiek toe te kennen.
Overdag had ik de leiding van een middelgrote instelling (omvang 250 bruto fulltimers) en in de avonduren en op zaterdagen was ik leraar economie aan een instituut. Sommige cursisten hadden tijdens de les een auto met chauffeur staan.
Staathuishoudkunde was voor hen, evenals voor mij, bij uitstek de leer der verbanden. Van de diverse theorieën maakte ik voor elke les een "borduurlap" met praktijktoepassingen om - interactief - met de cursisten de economie in haar verbanden te doorgronden. Op die wijze kwam de syllabus met drie hoofdstukken per avond of ochtend tot leven.

Vertrouwen in de toekomst

Als jongeling (60er jaren) maakte ik mee dat werkgevers bij de examenzalen werknemers "ronselden". Een sollicitatiegesprek begon in de kantine om langs de tafeltenniskamer te worden doorgeleid naar de directiekamer om ontvangen te worden door (bijna) "de hoogste baas". In 1999/2000, bij de eeuwwisseling en de overschakeling op de Euro, hadden (aankomend) IT-ers een vergelijkbare ervaring en stond de leaseauto al te wachten.
Helaas is dat vertrouwen in de toekomst momenteel voor jongeren ver te zoeken, niettegenstaande de omvangrijke groep van met pensioen gaande geboortegolfers.

Van de prins geen kwaad

Op Prinsjesdag 2008 waren de vaderlandse leuzen: "na het zuur komt het zoet" en "werk, werk, en nog eens werk". De geld- en kredietcrisis in de Verenigde Staten was een lokaal griepje aan de overkant van de oceaan. De Regering was even vergeten dat de mondiale economie van de elektronische snelweg gebruik maakt.
Het zoet werd het bitter, en werk, werk en werk wordt na deeltijdww werkeloosheid.
Na maanden alkoofoverleg kwam de Regering publiekelijk met een weinig tactische crisisoplossing, namelijk het gaandeweg verhogen van de AOW-leeftijd.
Weinig inspirerend als men zijn baan dreigt te verliezen.
Kennelijk geen integrale EU crisismaatregel. In Italië is die leeftijd ver onder de 60 jaar en in Griekenland vorig jaar van 58 naar 60 jaar opgehoogd.
Veel economen beweren dat "na regen zonneschijn komt" omdat hun leerboeken uit de periode zonder 24-uurs-TV waarschuwen voor het aanpraten van een recessie.
Onze Premier vond op Prinsjesdag 2008 het woord "recessie" nog een VOC-vloek, ofwel een Voorbarige Ongepaste Conclusie.

Economische crisis 30er jaren en de economische malaise 2008-2018

Aan de crisis 30er jaren is ook een welvaartspiek voorafgegaan. Door een economisch onverantwoorde inkomensverdeling is die welvaart toen ingestort.
"Volle pakhuizen, maar geen geld." Afzetstagnatie. Deflatie. Werkeloosheid.
De opmaat voor die welvaart was toen stoom, elektra, mechanische massaproductie en fysieke mobiliteit.
De opmaat voor de recent ingestorte welvaartspiek is elektronica, computer gestuurde productie en virtuele mobiliteit. Exploderende afzet via TV-reclame.
Ook nu weer een economische onverantwoorde inkomensverdeling. Miljoenenbonussen, € 30 miljoen, ofwel 100 woningen à € 300.000, voor 3 jaar voetballen. TV-sterren met helicopter naar de kapper. € 60 Miljoen voor een schilderij waarvan de maker twee eeuwen geleden een stuiver voor een bord erwtensoep betaalde.

Vertrouwen door Verandering

Dat moeder aarde, ons dagelijks milieu, ons straft voor disproportionele benutting, is gaandeweg algemeen aanvaard. Het is al milieu wat de klok slaat.
Dat ook de basiseconomie eigen wetmatigheden heeft, die bij misbruik de welvaart doen ineeenstorten, beseffen nog weinigen. De ongebreidelde "vrije markt" en "globalisering" en vice versa, is zo'n misbruik. Economen die beweren dat "na zonneschijn ook weer regen komt" hebben al eerder hun bedenkingen over www.oen-leen-toch-poen.nl, het aanwenden van de overwaarde van het eigen huis voor kortdurende consumptie en over de 100% zakelijke kredietverlening op een overmoedig "bedrijfsplaatje", kenbaar gemaakt.

"Een kwart eigen part"

Dit is de veronderstelde wetmatigheid en titel van §03 van het boek Bourgistische Economie. Deel 1 van deze website.
Aandelenbezit met een lange termijn zekerheid en een verantwoord dividend zijn (institutioneel) aantrekkelijk. Zij maken deel uit van de beurs, maar niet van het beurscasino met zijn 24-uurs secondenachtige geruchtenmachine.

Bourgistische economie

De notitie in Deel 1 afgebeeld als boek "Bourgistische Economie" bevat 56 paragrafen, waarvan de Inhoudsopgave is gegeven.
Een vijftal aanbevelingen hebben een aanzwengelende werking op de markt en huizenmarkt. Veertien suggesties zijn op zichzelf staande werkprojecten.

Deel 2 en Deel 3 zijn op verzoek ontleend aan Deel 1.
Gefocust op de stagnerende consumptie
Deel 3 is de journalistieke uitwerking van Deel 2.


Wim Bijvoets, Bussum
Bourgistisch Econoom


Naar Boven
Disclaimer | Privacy-verklaring | Copyright